Vaasa övningsskola grundskolan

   
Välkommen till vårt skolbibliotek, Bibilican
Komihåglistan är tom
Välkommen till vårt skolbibliotek, Bibilican

Vasa övningsskola F-9
Kyrkoesplanaden 11-13

I nätbiblioteket (finns på skolans hemsida) kan du göra informationssökning i ditt eget skolbiblioteks samlingar. Böckerna kan inte reserveras, men intressanta böcker kan du spara i en minneslista och skriva ut för kommande läsupplevelser.

select