Borgaregatans skola

   
Uppgifter om biblioteket
Komihåglistan är tom

Borgaregatansskolas bibliotek finns i Mediateket i matsalen.
Annalena Björlund och Minna Enroth är biblioteksansvariga lärare.

Självbetjäningsutlåningen görs på datorn i biblioteket.
Bibliotekskortet behövs då du lånar. Handledning för utlåning finns bredvid datorn.

Då du lånat får du ett kvitto med förfallodagen. Lånetiden är fyra veckor. För försenade böcker uppbärs ingen avgift, men returnera böckerna i tid eller förnya dina lån.

Om ditt kort inte fungerar, du har ett nytt kort eller just har bytt kort, meddela Annalena eller Minna. annalena.bjorklund@edu.vaasa.fi eller minna.enroth@edu.vaasa.fi
Kortet måste registreras i stadsbiblioteket i skolbibliotekets system. Då du får ett nytt kort i stadsbiblioteket, kom ihåg att redan då meddela att det skall fungera också i skolbiblioteket.

Referensböcker som är tänkta att användas enbart i biblioteket är märkta med en orange etikett. Dessa kan man inte låna.

Mera om Stadsbiblioteket:
https://bibliotek.vaasa.fi/
https://kirjasto.vaasa.fi/Bokbussen